Startup klinika

Vašemu startupu dodajamo vrednost

Kaj je Startup Klinika

1

Startup Klinika nudi splet poslovnih storitev, ki vas in vaš startup pripravi za pridobivanje investicije in rasti po njej.

2

Sestavljeni smo iz ekipe strokovnjakov iz različnih področij, ki hitro zaznajo bolečine startupov in jim strateško svetujejo po sklopih na poti do investicije in po njej.

3

Z vami ugotovimo področja, kjer vaš startup najbolj potrebuje našo pomoč in v procesu svetovanja pripravimo startup na investicijo in za internacionalno rast.

4

Z vami delimo svoje znanje na najvitalnejši področjih vašega delovanja in vam odpiramo pot do naslednje zgodbe o uspehu.

Kako vam lahko pomagamo?

Startup Klinika je z vami tako pred, kot tudi po pridobitvi investicije.

V procesu pred investicijo

1

Skupaj s skupino ekspertov in izbranih investitorjev ocenimo vašo poslovno idejo

2

Podrobno pregledamo in izpopolnimo vaš poslovni model

3

Nastavimo izhodišča za poslovni načrt z vsemi elementi za pridobitev investitorjev

4

S potencialnimi kupci testiramo pravilnost poslovnega modela, prodajnih poti in ustreznost velikosti marže vašega izdelka

5

In pomagamo narediti predstavitvena gradiva in vašo idejo uspešno prodati investitorjem skupaj s potrebnimi pravnimi dokumenti

V procesu po investiciji

1

Oblikujemo poslovne procese in funkcije v startupu ter vzpostavimo model vodenja in upravljanja podjetja

2

Skupaj z zunanjimi izvajalci storitev pripravimo 3 letni plan razvoja podjetja

3

Postavimo ključne kazalnike uspešnosti poslovanja in sistem poročanja

4

Sodelujemo pri hitrem in pravilnem vstopu na nova tržišča

5

Pravno podpremo interne in eksterne procese in funkcije

6

Sodelujemo pri kadrovskem dopolnjevanju v podjetju

7

Vzpostavimo model za naslednje faze investiranja in izstopa iz podjetja

Na katerih področjih vam lahko pomagamo?

ORGANIZACIJA POSLOVANJA (korporativno upravljanje)

Ali imate sestavljeno organizacijo podjetja od uprave do zadnjega zaposlenega?

Imate opredeljene osnovne obveznosti in odgovornosti zaposlenih?

Imate pripravljen letni plan?

Kako mesečno in kvartalno spremljate realizacijo ciljev?

Kako tedensko koordinirate delo v podjetju?

PRAVO IN ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE

Ali imate delniški sporazum?

Kako boste nagrajevali ključne kadre z opcijami?

Kakšne pogodbe boste podpisali z glavnimi kupci, zastopniki, distributerji?

Kako ščititi svojo intelektualno lastnino (ni nujno najbolje vedno s patentom)?

Kako imate urejena medsebojna razmerja med ustanovitelji in investitorji?

FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Ali imate poslovni načrt?

Ali imate kalkulacijo lastne cene in bruto marže?

Ali imate opredeljene osnovne kazalce uspešnosti poslovanja in njihovo spremljanje?

Ali poslujete v sklado z zakonom?

Ali natančno poznate svoje mesečne stroške poslovanja?

Spremljate svoj denarni tok?

MARKETING IN PRODAJA (domači in tuji trgi)

Imate narejeno segmentacijo trga?

Ali dejansko poznate vašega ključnega kupca?

Ali za svojo prodajo uporabljate CRM?

Kdo so vaši glavni konkurenti in kako se od njih razlikujete?

Imate marketinške materiale?

Ali oglašujete po principih digitalnega marketinga?

Imate komunikacijsko strategijo?

PROCESI IN IKT PODPORA

Ali imate jasno definirane procese v podjetju?

Ali veste katere procese imate v podjetju?

Ali spremljate vaše stranke s pomočjo informacijske tehnologije?

Kakšna ordaja uporabljate za delo v podjetju?

Ali so vaši uspešno podatki zavarovani?

KADROVANJE

Imate pogodbe o zaposlitvi z zaposlenimi?

Imate dorečen sistem nagrajevanja?

Imate definirane opise delovnih mest?

Kako nagrajujete ključne kadre?

Imate opcijski plan?

RAZPISI (povratna in nepovratna, evropska in slovenska)

Ali veste kje pridobiti razpise - slovenske in evropske?

Kdaj zaprositi za razpisana sredstva?

Kako spisati vlogo za razpis?

Ali veste kaj so osnovni pogoji za pridobivanje sredstev?

MULTIMEDIJA

Ali imate udarno spletno stran ?

Se prisotni in aktivni na socialnih omrežjih?

Imate svoj kratek predstavitveni video?

Kdo za vas skrbi za to področje?

Ste pripravljeni začrtati novo poglavje v vaši zgodbi?

Označite polja, kjer vam lahko pomagamo in vnesite vaš email naslov.
Kontaktirali vas bomo z več informacijami.
Kontakt
Barbara
Jeglič
barbara jeglič
+386 51 356 389
Skype: barbara.jeglic
David
Belovič
David Belovic
+386 41 937 237
Skype: belovic6