Udeležba na prireditvi Future stars v Dubaju

Poslovni angeli Slovenije so se v okviru sodelovanja z druženjem Poslovnih angelov Evrope udeležili na vabilo Dubajske vlade prireditve Future stars med 8. in 10. oktobrom, kjer predstavili obetajoči startupi iz regije MENA (Middle East and North Africa). Na prireditvi smo sodelovali na okroglih mizah in panelih ter predstavili podporno okolje za startupe v Sloveniji in Evropi.

Z več kot 200 investitorji preko celega sveta (poslovni angeli, VC skladi, acceleratorji) smo ocenjevali posamezne startupe in jim svetovali kako pridobiti investitorje, kot tudi o načinih za pridobitev kupcev izven njihove matične regije.

Ob teji priliki smo spoznali izjemno dolgoročno naravnanost Združenih Emiratov, ki zelo hitro in v veliki meri z podporo proračunskih sredstev implementirajo najsodobnejše tehnologije, tako so se zelo resno lotili implementacije blockchain tehnologij na vseh področij javnega sektorja pričenjši z zemljiško knjigo in trgovanjem nepremičnin.

Poseben povdarek v bodoče pa posvečajo startupom iz področja umetne inteligence, analitike velikih podatkovnih baz, robotizacije in uvajanje blockchain tehnologij v finančne industrije. Razvoj v tem področju bodo podprli z znatnimi finančnimi sredstvi za kar so sprejeli posebno finančno deklaracijo, ki je usmeritev za vse udeležence v tem procesu.

 

Empty
Empty
Empty