Udeležba na dnevu srečanaju Strartupov Evrope in Amerike

Za Klub poslovnih angelov se je Branko Drobnak udeležil dneva srečanaja Strartupov Evrope in Amerike, ki ga je organizirala Evropska komisija z sodelovanju z Sillicon valleyem. 

S Slovenske strani je bila prisotna močna delegacija, z udeležbo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predcednika vlade RS in Aleša Cantaruttija državnega sekretarja v ministerstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 

delegacija

 

Delegacija je obiskala slovenski ABC accelerator in acceleratorje drugih evropskih držav v Sillicon valleyu. Udeležili smo se evropsko-ameriške digitalne konference z udeleženci, ki so razgrnili glavne trende digitalizacije v Evrope in Sillicon valleyu.
 

konferenca

 

Udeležili smo se tudi večih predstavitev evropskih Startupov ameriškim investitorjem. Zelo uspešen je bil obisk na univerzi Stanford, kjer nam je Jure Leskovec predstavil svoje delo in način delovanja njihove univerze s povdarkom na povezovanju z poslovnimi sistemi v Ameriki in v svetu.
 

jure leskovec

 

Imeli smo tudi razgovor z častnim konzulom Slovenije v ZDA, Thomasom J. Brandi, ki nam je slikovito obrazložil delovanje Slovencev v Sillicon valleyu.

konzul

 

Dobili smo vpogled v delovanje podpornega okolja Startupov v Sillion valleyu in možnosti vpenjanja evropskih startupov v njihovo tržno okolje.

 

Empty
Empty
Empty
Empty