Skrbni pregled "uncovered"
01.02.2019

Zadnji dan v januarju smo organizirali prvo tematsko srečanje investitorjev.

S KATERIMI IZZIVI SE SREČUJEMO PRI INVESTIRANJU V ZAGONSKA PODJETJA IN KAKO JIH REŠITI ŽE S SKRBNIM PREGLEDOM?

Debato sta spodbudila:

Pogledali smo katere so tiste informacije, ki jih mora startup predložiti za to, da investitor lahko opravi kvaliteten skrbni pregled. Vsak skrbni pregled je relativno individualiziran, najbolj dolgotrajen pa je postopek zbiranja dokumentacije. 

Empty
Empty
Empty
Empty