EBAN Winter Summit 2018
29.10.2018

22.-23. oktobra se je več kot 400 poslovnih angelov, predstavnikov skladov tveganega kapitala, velikih podjetij, oblikovalcev politik in inovatorjev udeležilo 17. zimske izvedbe letnega srečanja članov evropskega združenja poslovnih angelov EBAN v Luxembourgu.

Osrednja tema tokratnega dogodka je bila povezovanje in dejstvo, da smo boljši skupaj, razprava pa je tekla o tem kako oblikovati investicije za trajnostno rast in inovacije. Govorci so poudarili kako pomembno je povezovanje različnih deležnikov znotraj industrij in med njimi, kot tudi prek ločnic spola in državnih meja. Tudi to bo pripomoglo k sistemskim spremembam, ki lahko prispevajo k reševanju planeta ali rasti posameznih podjetij. Letošnjega EBAN srečanja se je udeležilo kar 30 % žensk, kar je korak v pravo smer; zastopanih je bilo 45 držav.

V imenu kluba Poslovni angeli Slovenije se je dogodka, ki ga je gostil BGL BNP Paribas udeležil AlpVent AG, s sedežem v Švici. AlpVent je dogodek izkoristil za splošno promocijo svojega novega ScaleUp sklada in za pridobivanje podpore Evropskih institucij. Predstavniki AlpVent so po vrnitvi v Slovenijo povedali, da je bil dogodek zanje uspešen in da je podpora Evropskega investicijskega sklada zagotovljena.

Photo credit: EBAN

Empty
Empty
Empty
Empty