Dobrodošel podjetnik
Vztrajno iščemo startupe z inovativno poslovno idejo in internacionalnimi aspiracijami. Kot angelski investitorji vlagamo do 500.00€ v startupe, ki so že vstopla na tržiče vsaj z najmanjšim sprejemljivim produktom (NSP) in dobro razvitim poslovnim načrtom.
Ali menite, da ste pripravljeni na investicijo?
DA
Preveri katere dokumente potrebuje podjetje za začetek financiranja.
NE VEM
Obišči našo Start Up kliniko in pomagali vam bomo.
Dokumenti za prijavo
One pager

»One pager« je dokument, v katerem opišete vašo poslovno idejo na eni strani. Ponavadi vsebujejo grafe in infografike, ki podpirajo to idejo. Minimalno mora ta dokument vsebovati bolečino na tržišču in priložnost, ki jo ponuja, kako jo rešuje vaša rešitev in zakaj je unikatna.

Pitchdeck

»Pitch deck« je dokument, v katerem podrobno opišete vašo poslovno idejo, vendar ne vsebuje nepotrebnih informacij. To je ponavadi dokument, ki ga pogleda investitor, če vzbudite njegovo zanimanje z One Pagerjem. Dokument naj vsebuje razloga vaše poslovne ideje, problema, ki jo rešuje, vaše unikatne prednosti in prednosti pred konkurenco, finančni plan, velikost trga in njegovo analizo, trenutne in pretekle podatke o prihodkih in ključne člane ekipe. Dokument bi naj (opcijsko) vseboval tudi tri letno napoved prihodkov in dobička v razmerju z dobičkom/izgubo.

Poslovni načrt

Vaša aplikacija naj vsebuje poslovni načrt.

Tehnologija in intelektualna lastnina

S čim več detajli opišite, kako deluje vaša tehnologija. Omenite tudi, če imate kakšno intelektualno lastnino podprto s pravnimi dokumenti kot so patenti, blagovne znamke in modeli.

Finančni izkazi

Če je aplikabilno, dokument, ki vsebuje vaše pretekle bilance stanja in izkaze poslovnega izida. Zaželjeno je, da dodate pričakovane prihodke trenutnega leta in kalkulacije za izračun vaše lastne cene. Priporočamo, da te podatke zapakirate v eno Excel datoteko.

KPI-ji in odziv trga

Vaša prijava lahko vključuje katerekoli KPI-je, za katere menite, da so relevatni za vaše podjetje. Ti naj vključujejo vsaj vaš EBITDA, Optimalno dodajte tudi dokument, ki nakazuje trenuten odziv trga.

CV-ji

Vaša prijava naj vključuje CV-je ključnih članov ekipe.

Vredu, ste pripravljeni začeti?

Prosimo izpolnite obrazec in poslali vam bomo nekaj predlog.